Loading...
 Start Page

Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου

Με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, η Κλινική μας πρόσφατα ενίσχυσε τον τεχνολογικό της εξοπλισμό με επιπρόσθετο (δεύτερο) Μαγνητικό Τομογράφο (MRI MAGNETOM AERA 1.5T, SIEMENS), εφοδιασμένο με τεχνολογικό και λογισμικό εξοπλισμό υψηλού τεχνολογικού επιπέδου αποσκοπώντας στην ικανοποίηση αναδυόμενων αναγκών των εξεταζομένων ως προς:

I. εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας (π.χ. προ-εγχειρητικά, παρακολούθηση απόκρισης σε θεραπεία) εσωτερικών ασθενών της κλινικής (παθολογικής, χειρουργικής, ορθοπεδικής, καρδιολογικής, ογκολογικού, αιματολογικού, κέντρου μαστού), καθώς και εξεταζόμενων των εξωτερικών ιατρείων αυτής, στο πλαίσιο ολιστικής αντιμετώπισης διάγνωσης και θεραπείας που παρέχει.
II. εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας εξωτερικών εξεταζομένων με ανάγκη εξειδικευμένων πρωτοκόλλων, καθώς και εξειδικευμένων πληθυσμιακών ομάδων (υπέρβαρων και κλειστοφοβικών).
III. εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας χωρίς αναμονή.

ΝΕΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (MRI MAGNETOM AERA 1.5T, SIEMENS)

Ο νέος μαγνητικός τομογράφος διαθέτει σύστημα 48 ανεξάρτητων καναλιών δέκτη (48 channels) με διάμετρο gantry 70 cm, ενώ παράλληλα είναι εφοδιασμένος με το σύγχρονο λογισμικό (Syngo E11) το οποίο παρέχει τη δυνατότητα νέων κλινικών εφαρμογών και εξειδικευμένων πρωτοκόλλων μαγνητικής τομογραφίας. Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών τρέχοντος τεχνολογικού επιπέδου και εξελιγμένου λογισμικού παρέχει εξαιρετικά υψηλής ποιότητας απεικονιστικά δεδομένα σε μικρό χρόνο, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και αξιόπιστη απεικόνιση για πληθώρα κλινικών εφαρμογών ανίχνευσης, διάγνωσης και παρακολούθησης εξέλιξης της νόσου.

Συγκεκριμένα, τα κλινικά και κοινωνικά οφέλη που αποκομίζονται από τον επιπρόσθετο εξοπλισμό, ο οποίος είναι εξελιγμένος ως προς τεχνικά χαρακτηριστικά (hardware) και λογισμικό (software) προ-επεξεργασίας και μετ-επεξεργασίας, είναι τα ακόλουθα:

 • Απεικονιστικά δεδομένα υψηλής ποιότητας (υψηλός λόγος σήματος προς θόρυβο, signal-to-noise ratio-SNR) με στόχο την αύξηση διαγνωστικής ακρίβειας και ανιχνευσιμότητας.
 • Μικρότερος χρόνος διενέργειας εξετάσεων που εξασφαλίζει: (α) μείωση ψευδενδείξεων κίνησης και (β) αύξηση είδους και πλήθους εξετάσεων, μειώνοντας το χρόνο αναμονής των εξεταζόμενων.
 • Διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων/πρωτοκόλλων με χρήση εξελιγμένου λογισμικού (Syngo E11), συμπεριλαμβανομένων μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς (κλάσμα εξώθησης, μελέτη βιωσιμότητας/ισχαιμίας μυοκαρδίου μέσω Cardiac Suite και Argus Flow MyoMaps), πολύ-παραμετρικής απεικόνισης μαστού (μέσω Breast Dot Engine και Breast Dynamic) και πολύ-παραμετρικής απεικόνισης ήπατος και προστάτη (μέσω Abdomen/Pelvis Dot Engine και Advanced Diffusion),
 • Εξετάσεις κλειστοφοβικών και υπέρβαρων εξεταζόμενων μέσω μεγαλύτερης διαμέτρου bore magnet (70 cm).
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Το σύστημα Μαγνητικού Τομογράφου της Κλινικής, MAGNETOM SYMPHONY 1,5 Τesla, είναι της εταιρείας Siemens Healthcare και είναι εξοπλισμένο με υπεραγώγιμο μαγνήτη κυλινδρικού σχήματος που είναι ανοικτός στις δύο πλευρές του (μπροστά και πίσω). Ο μαγνήτης παράγει ένα ομοιογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο εντάσεως 1.5 Tesla και απεικονίζει το σώμα, χωρίς να χρησιμοποιείται ιοντίζουσα ακτινοβολία, σε τρία διαφορετικά επίπεδα (εγκάρσιο, οβελιαίο και στεφανιαίο), ενώ είναι απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται χωρίς παρενέργειες σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, σε βρέφη και εξεταζόμενους που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία.

Εκτελούνται όλες οι κλασικές εφαρμογές (κεντρικού νευρικού συστήματος, συμπαγών οργάνων του σώματος, μυοσκελετικού συστήματος), καθώς και μαγνητική αγγειογραφία, μαγνητική μαστογραφία, μαγνητική χολαγγειογραφία και μελέτη καρδιακής λειτουργίας και ανατομίας. Με τις τεχνικές Διάχυσης (Diffusion) και Αιμάτωσης (Perfusion) που διαθέτει, ενδείκνυται για την πρώιμη διάγνωση εγκεφαλικών επεισοδίων και για τον ακριβή εντοπισμό και υπολογισμό της έκτασης της εγκεφαλικής βλάβης.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ MAGNETOM SYMPHONY 1,5Τ, SIEMENS

Ο Μαγνητικός Τομογράφος, διαθέτοντας μεγάλη διάμετρο και μικρό μήκος, συνδυάζει χαρακτηριστικά φιλικά προς τον εξεταζόμενο (μειώνοντας την αίσθηση του κλειστού χώρου που είχαν οι ασθενείς στα μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας), ενώ διαθέτει ισχυρό πεδίο 1.5 Tesla και αναβαθμισμένο σύστημα βάθμωσης του μαγνητικού πεδίου - gradient coil), με συνεπαγόμενο μικρό χρόνο απεικόνισης και υψηλή ανατομική ευκρίνεια.

Συμπερασματικά, το εύρος των δυνατοτήτων του μηχανήματος καλύπτει από απλές μαγνητικές τομογραφίες έως τομογραφίες για κλινική έρευνα.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Η εξέταση υποστηρίζεται από υπερσύγχρονο μαγνητικό τομογράφο 1.5Τ (MRI MAGNETOM AERA 1.5T, SIEMENS) με τις πλέον νεότερες εξειδικευμένες καρδιακές ακολουθίες καθώς και από την παρουσία Καρδιολόγου με πολυετή εξειδίκευση στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιστοποίηση CMR Level 3 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης.

Η μαγνητική καρδιάς αποτελεί μια εξειδικευμένη απεικονιστική μέθοδο που έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και αποτελεί βασικό εργαλείο στη διάγνωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα της εξέτασης είναι ότι δεν περιλαμβάνει τη χρήση ακτινοβολίας.

Οι κυριότερες εφαρμογές της εξέτασης που αφορούν τους καρδιολογικούς ασθενείς είναι οι ακόλουθες:

 • Συγγενείς καρδιοπάθειες (π.χ. τετραλογία Fallot, υποψία shunt)
 • Απεικόνιση αορτής
 • Στεφανιαία νόσος και ισχαιμική καρδιοπάθεια
 • Μυοκαρδίτιδα
 • Μυοκαρδιοπάθειες (π.χ. διατατική μυοκαρδιοπάθεια, ARVC, HCM, αμυλοείδωση, σαρκοείδωση, LVNC)
 • Νόσοι περικαρδίου (π.χ. συμπιεστική περικαρδίτιδα)
 • Καρδιακοί όγκοι (π.χ. μύξωμα)
 • Βαλβιδοπάθειες (όταν ο υπέρηχος καρδιάς είναι μη διαγνωστικός ή απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για να τεθεί οριστική διάγνωση).


Επιπρόσθετα, η μαγνητική καρδιάς μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στους αιματολογικούς και ογκολογικούς ασθενείς καθώς παρέχει τη δυνατότητα:

 • Μέτρησης φορτίου σιδήρου στο μυοκάρδιο με ταυτόχρονη μέτρηση φορτίου σιδήρου στο ήπαρ (iron loading)
 • Πρώιμη ανίχνευσης καρδιοτοξικότητας απο χημειοθεραπεία
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την γραμματεία ή τον υπεύθυνο ιατρό κο Α. Αλεξόπουλο στα τηλέφωνα: 2610 464000, 2611 100600.

 

"το άλλο πρόσωπο της υγείας"

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα, ΤΚ 26443

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2611 100 600
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ: 2610 464 000

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 464 000
& 2611 100 600
E-MAIL: info@olympion-sa.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

πιστοποιηση eqa 9001:2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΕΟΠΥΥ λογότυπο

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

εικονίδιο facebookεικονίδιο youtube
© Copyright 2020 - 2024 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.