Loading...
 Start Page

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής - γ Camera

Το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής διαθέτει άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό, με έμπειρο και καταξιωμένο Ιατρικό και παραϊατρικό επιστημονικό προσωπικό, που με μεγάλη προθυμία και συνέπεια, παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, θέτοντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους στην υπηρεσία των ασθενών.

Η δικέφαλη SPECT γ-Camera, παρέχει τη δυνατότητα να γίνονται ακριβείς σπινθηρογραφικές μελέτες, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες στους κλινικούς γιατρούς για τη διάγνωση νόσων και δυσλειτουργιών των εξεταζομένων, όπως νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήματος (έλεγχος της αιμάτωσης του μυοκαρδίου από τα στεφανιαία αγγεία), του σκελετού (οστά και αρθρώσεις), του ουροποιητικού (νεφρική λειτουργία), των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών), καθώς και την ανίχνευση όγκων (όπως λεμφαδένας φρουρός σε Ca μαστού, μελάνωμα κ.α.) για την ασφαλή, έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων.

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Οι σπινθηρογραφικές μελέτες περιλαμβάνουν τα σπινθηρογραφήματα: του σκελετού και των αρθρώσεων ολοκλήρου του σώματος, την τομογραφική μελέτη αιμάτωσης του μυοκαρδίου με σύγχρονα ραδιοφάρμακα (99m-Tc Tetrofosmin, Sestamibi) για τη διερεύνηση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου, το προεγχειρητικό Λεμφοσπινθηρογράφημα για ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού, το σπινθηρογράφημα του θυρεοειδούς αδένος, των παραθυρεοειδών αδένων, των νεφρών όπως το στατικό Scan νεφρών με DMSA, το δυναμικό Scan νεφρών με DTPA, και τον προσδιορισμό του GFR, όπως επίσης και άλλες σύγχρονες σπινθηρογραφικές μελέτες και τεχνικές, που εξατομικεύονται όταν χρειαστεί, βοηθώντας αποτελεσματικά τον κλινικό γιατρό και τον εξεταζόμενο.

Οι εξεταζόμενοι στο τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής δεν πρέπει να συνοδεύονται από παιδιά και εγκύους και θα πρέπει να ακολουθούν τις υποδείξεις του προσωπικού σε ζητήματα ακτινοπροστασίας.

Στατικό και δυναμικό σπινθηρογράφημα καρδιάς με  Tc99m-Sestamibi (SPECT) 

Ο σπινθηρογραφικός τομογραφικός έλεγχος της αιμάτωσης του μυοκαρδίου αποτελεί την εξέταση πρώτης επιλογής για την εκτίμηση της φυσιολογικής ή όχι αιμάτωσης του μυοκαρδιακού τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας από τα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς (ανάδειξη ισχαιμίας) με μη επεμβατικό, γρήγορο, ακίνδυνο, ανώδυνο, χαμηλού σχετικά κόστους και αξιόπιστο τρόπο.

Οι κυριότερες ενδείξεις και κλινικές εφαρμογές είναι:

 • Διάγνωση πιθανής στεφανιαίας νόσου. Η ευαισθησία του σπινθηρογραφήματος αιματώσεως του μυοκαρδίου (SPECT) για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου είναι 85 – 95% και η ειδικότητα 70 – 93%.
 • Εκτίμηση του ασθενούς και της πρόγνωσης μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
 • Εκτίμηση του αιμοδυναμικού αποτελέσματος και της πρόγνωσης επί γνωστής στεφανιαίας νόσου μετά από στεφανιογραφία.
 • Εκτίμηση αποτελέσματος επαναγγείωσης μετά από PTCA ή CAGB και παρακολούθηση.
 • Εκτίμηση του περιεγχειρητικού κινδύνου σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μείζονα χειρουργική επέμβαση για άλλο λόγο.
 • Απόφαση για τον περαιτέρω χειρισμό ασθενών που εμφανίζονται ως επείγον περιστατικό με οξύ θωρακικό πόνο.
   
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Προεγχειρητικό Λεμφοσπινθηρογράφημα για ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού, κυρίως σε Ca μαστού και μελάνωμα.
Γίνεται πάντα σε συνεννόηση του ασθενούς με τον θεράποντα Ιατρό και με τον Πυρηνικό Ιατρό  και περιλαμβάνεται στο εξατομικευμένο χειρουργικό πρωτόκολλο.

Σπινθηρογράφημα Θυρεοειδούς με 99m- Tc

Kλινικές εφαρμογές:

 • Διερεύνηση θυρεοειδικών όζων (“θερμοί” – “ψυχροί”).
 • Διερεύνηση της διόγκωσης του θυρεοειδούς αδένα (βρογχοκήλης).
 • Διερεύνηση αιτιολογίας υπερθυρεοειδισμού.
 • Διάγνωση της υποξείας θυρεοειδίτιδας.
 • Εκτίμηση της συμπεριφοράς του αδένα στον υπερθυρεοειδισμό προ και μετά την ανάλογη θεραπεία.
 • Διερεύνηση για έκτοπο θυρεοειδικό ιστό.
 • Αξιολόγηση, σταδιοποίηση και θεραπευτική αντιμετώπιση θυρεοειδικού καρκίνου κλπ.


 Σπινθηρογράφημα Οστών και αρθρώσεων – Ολόσωμο

 • Απόλυτη ένδειξη και πρώτη επιλογή στην πρώιμη ανίχνευση οστικών εντοπίσεων σε άτομα με γνωστή ή με σοβαρή υποψία ύπαρξης κακοήθους νεοπλασματικής νόσου, καθώς και σταδιοποίηση αυτής. Προηγείται στη διάγνωση μέχρι και 18 μηνών των άλλων μεθόδων.
 • Διερεύνηση του οστικού πόνου αγνώστου αιτιολογίας
  Ανίχνευση οποιασδήποτε οστικής βλάβης, καθώς και των κακώσεων των μαλακών μορίων και αρθρώσεων (ρωγμώδη, ή δοκιδιδικά κατάγματα, κατάγματα καταπονήσεως-stress fractures- κάταγμα σκαφοειδούς, φλεγμονές, κακώσεις συνδέσμων, μηνίσκων κλπ.
 • Παρακολούθηση ορθοπεδικών προσθετικών διατάξεων και εκτίμηση επιπλοκών, όπως: φλεγμονή, χαλάρωση, έκτοπος σχηματισμός οστού κλπ.
 • Διερεύνηση του αιτίου αυξημένης αλκαλικής φωσφατάσης.

Δεν απαιτείται προετοιμασία του εξεταζομένου/ης. Το σπινθηρογράφημα γίνεται μετά παρέλευση 2 έως 4 ωρών από τη χορήγηση του οστεόφιλου ραδιοφαρμάκου και δίδονται οδηγίες ακτινοπροστασίας, που αφορούν κυρίως παιδιά και εγκύους στο περιβάλλον του ασθενούς.

Στατικό και Δυναμικό Σπινθηρογράφημα Νεφρών

To νεφρόγραμμα αποτελεί την εξέταση εκλογής για την εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας, τόσο συνολικά, όσο και του κάθε νεφρού χωριστά με απλό, γρήγορο, ακίνδυνο, ανώδυνο και αξιόπιστο τρόπο. Ελέγχονται όλες οι φάσεις της νεφρικής λειτουργίας, δηλαδή η αιμάτωση, η διήθηση και η απέκκριση και δίδονται ακριβείς πληροφορίες για κάθε απόκλιση ή διαταραχή κάθε νεφρού χωριστά.

Kλινικές εφαρμογές:

 • Διαπίστωση και παρακολούθηση της νεφρικής υπολειτουργίας (νεφρική ανεπάρκεια),
 • έλεγχος μεταμοσχευμένου νεφρού – πρώιμη διαπίστωση απόρριψης μοσχεύματος, έλεγχος και αξιολόγηση του βαθμού αποφρακτικής ουροπάθειας,
 • διαπίστωση και παρακολούθηση οξείας σπειραματονεφρίτιδας και οξείας σωληναριακής νέκρωσης,
 • ανίχνευση και έλεγχος λειτουργικότητας έκτοπου νεφρού,
 • έλεγχος αιτιολογίας της υπέρτασης (νεφρογενής, ιδιοπαθής κλπ),
 • ακριβής καθορισμός της απόλυτης νεφρικής λειτουργίας σε νεφρό μικρότερου μεγέθους, ρικνό νεφρό, υποπλαστικό, έκτοπο, με πυελονεφριτικές ουλές κλπ.

Θεραπευτική χορήγηση 131-Ιωδίου για θεραπεία του Υπερθυρεοειδισμού.

"το άλλο πρόσωπο της υγείας"

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Βόλου & Μειλίχου, Κάτω Συχαινά, Πάτρα, ΤΚ 26443

 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2611 100 600
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ: 2610 464 000

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 464 000
& 2611 100 600
E-MAIL: info@olympion-sa.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

πιστοποιηση eqa 9001:2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΕΟΠΥΥ λογότυπο

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

εικονίδιο facebookεικονίδιο youtube
Copyright © 2020 - 2024 ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.